Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 21.12.2018 r. do 11.01.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 448/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku).

13/2019

Top