Terytorialsi z Suwalszczyzny będą szkolić się w Puszczy Augustowskiej

Terytorialsi z Suwalszczyzny będą szkolić się w Puszczy Augustowskiej

W najbliższy weekend pododdziały 12 batalionu lekkiej piechoty w Suwałkach oraz kompanii wsparcia będą szkolić się w Puszczy Augustowskiej. Szkolenie odbędzie się bez wykorzystywania środków pozoracji pola walki.

Zajęcia rotacyjne odbędą się w powiatach augustowskim i sejneńskim (Nadleśnictwa Augustów, Głęboki Bród i Płaska). Żołnierze będą ćwiczyć wykonywanie marszu zgodnie z zasadami taktyki pododdziałów lekkiej piechoty. Będą też doskonalić pracę z mapą, orientację w terenie lesistym oraz wydawanie i przekazywanie sygnałów dowodzenia.

Działania taktyczne poza obiektami wojskowymi służą zapoznaniu żołnierzy z terenem, który jest ich rejonem odpowiedzialności. Dzięki temu zajęcia nabierają większego realizmu i jeszcze bardziej motywują żołnierzy, ponieważ odbywają się w rejonie, z którym są związani.

„W ten sposób uczymy się wykorzystania walorów naszego terenu do prowadzenia ewentualnych działań w przyszłości” – tłumaczy ppłk Piotr Sulwiński, dowódca 12 batalionu lekkiej piechoty.

Zajęcia poza obiektami wojskowymi uzgadniane są z m.in. lokalnymi władzami, nadleśnictwami czy instytucjami oraz podawane są do publicznej wiadomości.

„Przygotowanie tego typu zajęć wpływa też na zacieśnianie współpracy cywilno- wojskowej” – podkreśla ppłk Sulwiński.

Fot. DWOT

Top