Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne

Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne

W związku z pogarszającą się aurą pogodową oraz coraz zimniejszymi nocami apelujemy do Państwa by zwrócić uwagę na osoby bezdomne. W tej sprawie Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk zwołał spotkanie by omówić jak suwalskie służby i instytucje pomogą takim osobom.

Każdy bezdomny w Suwałkach może skorzystać ze schronienia, pomocy żywnościowej i rzeczowej, bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Obecnie w Suwałkach znajduje się 88 osób bezdomnych w tym 9 kobiet. O wszystkich z nich wie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i wspiera je pomocą finansową ale też i doraźną w postaci pomocy w ubiorze czy schronieniu. Samo utrzymanie ogrzewalni to blisko 900.000 zł w skali roku.

W Suwałkach przy parafii św. Aleksandra działa jadłodajnia, a przyparafialny Caritas otacza opieką ponad 200 osób i 30 osób bezdomnych. Jadłodajnia działa przez 11 miesięcy w roku i wydaje 1500 posiłków gorących miesięcznie. Średnio korzysta z niej 36 bezdomnych w ciągu dnia, a czasem nawet aż 100.

Sprawy związane z bezdomnością wymagają naszej troski, pracy – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – Liczymy też na pomoc mieszkańców. Jeśli widzicie Państwo osobę potrzebującą pomocy, dzwońcie po odpowiednie służby. Zwłaszcza w zbliżającym się okresie zimowym, kiedy jeden taki telefon może uratować komuś życie – dodaje Prezydent Suwałk.

Prosimy by wszelkiego rodzaju sygnały kierować do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Straży Miejskiej w Suwałkach lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Top