Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób udzielających schronienia uchodźcom

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób udzielających schronienia uchodźcom

Prezydent Suwałk informuje, że mieszkańcy naszego miasta, którzy udzielili w swoich domach lub mieszkaniach schronienia obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Na wniosek Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk została podjęta Uchwała Rady Miejskiej dająca możliwość stosowania wspomnianego zwolnienia.

By się o nie ubiegać należy złożyć korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości.

Weryfikacja złożonych korekt będzie odbywać się na podstawie złożonych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach wniosków o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Przypominamy, iż celem podjętej przez Radę Miejską uchwały jest zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części położonych na ternie Miasta Suwałk, związanych z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Rozwiązanie to ma zachęcić mieszkańców Suwałk do przyjmowania pod swój dach uchodźców z Ukrainy i ma być symboliczną formą wsparcia tych Suwalczan, którzy zdecydują się na tak szlachetny gest.

Top