Związek Miast Polskich w Suwałkach

Związek Miast Polskich w Suwałkach

8 lipca Suwałki były gospodarzem wyjazdowego posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich. Do grodu nad Czarną Hańczą przyjechało blisko 30 przedstawicieli samorządów z całego kraju. W gronie tym znaleźli się m.in. włodarze z: Białegostoku, Częstochowy, Krakowa, Kołobrzegu, Radomia,  Sopotu, Sieradza, Wrocławia.

Zarząd ZMP organizuje wyjazdowe posiedzenia w obszarze, który wzbudza zainteresowanie Związku, gdzie mają miejsce działania wzbudzające zainteresowanie lub skąd przychodzą zaproszenia do spotkań z lokalnymi władzami. Z przedstawicielami samorządów spotkał się prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. Witając uczestników Cz. Renkiewicz podziękował za współpracę w ramach Związku Miast Polskich oraz życzył owocnych obrad. Przedstawił zebranym także sytuację miasta w zakresie jego rozwoju oraz wskazał codzienne bolączki.

Tematyka posiedzenia Zarządu ZMP była obszerna i dotyczyła zaopiniowania niektórych ustaw sejmowych m.in. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych oraz projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki- m.in. w zakresie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków. Ponadto przyjęto postulaty do priorytetów wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Ożywioną dyskusję wzbudziła przygotowana analiza dotycząca postępującej dyskryminacji części miast w wyniku przekazywania środków na wydatki inwestycyjne przekazane do jednostek samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Samorządy, które nie dostały pieniędzy, zarzucają brak jasnych kryteriów naboru wniosków i stosowanie klucza politycznego. Powołując się raport przygotowany przez Fundację Batorego samorządowcy przyznawali, że gminy sympatyzujące z opozycją uzyskały w przeliczeniu na mieszkańca ponad trzy razy mniej środków niż gminy, gdzie zdecydowanym poparciem cieszy się obóz rządzący.

Na apli:

Związek Miast Polskich jest organizacją samorządów miejskich powołaną do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w kraju i za granicą. Do Związku należy ponad 330 miast, a ludność wszystkich miast członkowskich stanowi ponad 72% miejskiej ludności kraju. Prezesem ZMP od 2015 jest Zygmunt Frankiewicz, senator RP i były prezydent Gliwic. Z województwa podlaskiego do związku należy 9 miast: Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Kolno, Łomża, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie i Zambrów.

Top