Zostań studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach!

Zostań studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach!

„Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu” Benjamin Franklin

Szanowni Seniorzy,
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach zaprasza mieszkańców Suwałk w wieku 60+. Jeżeli chcesz poprawić jakość swojego życia, rozwijać swoje zainteresowania, realizować swoje pasje i przeżywać inspirująco emeryturę – to propozycja jest DLA CIEBIE.

W ramach zadań Statutowych proponujemy:

1. Cykliczne wykłady edukacyjne kadry naukowej na podstawie umowy z Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach.

2. Seminaria i warsztaty.

3. Zajęcia w sekcjach zainteresowań.

4. Udział w realizowanych projektach konkursowych i inicjatywach obywatelskich.

5. Udział w wydarzeniach obywatelskich, kulturalnych i sportowych naszego miasta i Polski.

6. Wyjazdy poznawcze, edukacyjne krajowe i zagraniczne oraz turnusy rehabilitacyjne.

7. Spotkania okolicznościowe i integracyjne

8. Klub Seniora Ciesielska 15.

Nabór na nowy rok akademicki 2023/2024 od 20 września 2023 r. w biurze UTW przy ul. T. Noniewicza 10 pokój 437 (PUZ 4 piętro z dostępną windą) w poniedziałki i środy w godz. 10-12.

Zapraszamy słuchaczy i sympatyków UTW na uroczystą inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 połączoną z rozpoczęciem obchodów Jubileuszu 25-lecia działalności UTW w Suwałkach w 2024 r., która odbędzie się 6 października 2023 r., godz. 16 w auli Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach ul. T. Noniewicza 10

Top