Znaczny spadek cen ciepła w pec Suwałki

Znaczny spadek cen ciepła w pec Suwałki

Od 1 grudnia rachunki za ogrzewanie znacznie obniżą się dla mieszkańców Suwałk. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego o mocy zamówionej 10 kW i zużywającego 60 GJ w skali roku oszczędność wyniesie netto 974 zł, a z podatkiem VAT to oszczędność 1198 złotych. 3 listopada Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej taryfę dla ciepła.
Od 1 grudnia 2023 r. w PEC Suwałki uśredniona jednoskładnikowa cena ciepła wyniesie 89,90 zł/GJ, natomiast średnia jednoskładnikowa stawka opłaty za usługi przesyłowe w zależności od grupy taryfowej znajduje się w przedziale 23-40 zł/GJ. A to oznacza, że średni poziom cen i stawek opłat za energię cieplną w porównaniu do dotychczasowej taryfy obniża się przeciętnie o 12%. Wszystko jest możliwe dzięki stabilizacji i obniżeniu cen na rynku węgla.
Wskutek obniżenia cen i stawek opłat za energię cieplną w PEC w Suwałkach, od 1 grudnia 2023 r. zakończy się dla odbiorców uprawnionych system wsparcia określony w ustawie z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.). Inaczej mówiąc dla odbiorców uprawnionych od 1 grudnia będą miały zastosowanie ceny taryfowe. Wobec powyższego dla odbiorców uprawnionych średni poziom cen i stawek opłat za energię cieplną w porównaniu do dotychczas stosowanego poziomu obniża się przeciętnie o 11%. Nie będzie już rozdzielenia odbiorców na uprawnionych i pozostałych, stosowane będą jednakowe ceny i stawki w ramach tych samych grup taryfowych.

Top