23 września odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego, podczas którego wybrane zostały władze hufca na lata 2023–2027. Zjazd zwykły hufca to najważniejsza władza, która podejmuje decyzje dotyczące przyszłości hufca. Zjazd wybiera nowe władze oraz udziela absolutorium instruktorom, którzy kończą swoją kadencję.

W tym dniu została powołana nowa Komenda hufca w składzie:

✔️ hm. Agnieszka Jasielon – komendantka hufca,
✔️ phm. Anna Maria Gawlińska – zastępczyni komendantki hufca ds. finansowych – skarbnik hufca,
✔️ phm. Katarzyna Pietrzeniuk – zastępczyni komendantki hufca ds. pracy z kadrą.
✔️ pwd. Karolina Putra HR – zastępczyni komendantki hufca ds. programowych
✔️ phm. Karolina Miller – zastępczyni komendantki hufca ds. promocji i wizerunku
✔️ phm. Bartosz Dołubizno – zastępca komendantki hufca ds. organizacyjnych
✔️ phm. Bartłomiej Mordas – zastępca komendantki hufca ds. kwatermistrzowskich
Komisja rewizyjna w składzie:
�� phm. Waldemar Burzyński – przewodniczący
�� pwd. Samuel Salamon – zastępca przewodniczącego

�� pwd. Łukasz Sadowski – sekretarz

Źródło: phm. Karolina Miller, (fot. Ewelina Zajkowska – Chorągiew Białostocka)