30 października  Rada Nadzorcza odwołała  Zbigniewa Makarewicza ze stanowiska Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w związku z jego planowanym odejściem na emeryturę.

Od 1 listopada  obowiązki Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. przejmie  Izydor Zbigniew Walendzewicz