Od 21 maja 2024 roku funkcję Prokuratora Rejonowego w Suwałkach objęła Małgorzata Kozłowska-Szmigiero, prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach.  M. Kozłowska-Szmigiero odbyła aplikację prokuratorską i asesurę w latach 1997-2001. Od 2001 roku pracuje jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach. Od 2010 do 2016 roku pełniła funkcję Prokuratora Rejonowego tej jednostki, a w latach 2020-2022 Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Suwałkach