Zgodnie z prawem, po trzech miesiącach Marcin Bonisławski przestał pełnić obowiązki prezesa Parku Naukowo- Technologicznego Polska Wschód . Do czasu rozpoczęcia pracy na stanowisku prezesa przez wyłonionego w konkursie Rafała Peszka, obowiązki prezesa będzie pełnił Wiesław Kamiński- przewodniczący Rady Nadzorczej PNTPW.

M.Bonisławski wrócił do ratusza na stanowisko naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. R. Peszka pracę w PNTPW rozpocznie 10 sierpnia.