Zmiany w zarządzie Agencji Rozwoju Regionalnego Ares w Suwałkach. Rada Nadzorcza Ares na stanowisko prezesa powołała Martę Żyburę, która dotąd pracowała w Parku Naukowo-Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach.  Wiceprezesem została Julia Natalia Kościuch, dotychczasowy pracownik Euroregionu Niemen. Zastąpiły one prezesa Łukasza Owsiejko i wiceprezesa Macieja Milanowskiego.