Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk z dniem 13 maja 2024 r. odwołał z funkcji Zastępcy  Prokuratora Okręgowego w Suwałkach prokurator Joannę Orchowską. Jednocześnie Prokurator Krajowy z dniem 14 maja 2024 r. powierzył na okres 6 miesięcy pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Suwałkach Wojciechowi Piktelowi prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Wojciech Piktel odbywał aplikację prokuratorską w latach 1997-1999 w Prokuraturze Rejonowej w Ełku, a asesurę w latach 1999-2001 również w ełckiej jednostce. Od 2001 pracował jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Ełku. W latach 2010-2016 pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego w Olecku, a od 2016 r. do 2018 r.  Prokuratora Rejonowego w Ełku. W latach 2014-2018 orzekał jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Od 2018 roku pracował w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach na zasadzie delegacji, a od 2020 r. został prokuratorem Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Od  2019 roku pełni jednocześnie funkcję rzecznika prasowego.