Zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta Suwałki

Zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta Suwałki

27 lutego 2023r. Wiesław Stelmach zakończy swoją pracę na stanowisku Skarbnika Miasta. Po niemal 22 latach piastowania tej funkcji zastąpi go Anna Cyran. Dotychczasowy Skarbnik podjął decyzję o przejściu na emeryturę. Nowa Pani Skarbnik to doświadczony pracownik samorządowy od 20 lat związany z Urzędem Miejskim i suwalskimi finansami. Zgodnie z prawem o powołaniu czy też odwołaniu Skarbnika decyduje Rada Miejska. Suwalscy Radni obie uchwały podjęli jednogłośnie.

– Po raz pierwszy staję przed wysoką Radą z wnioskiem o podjęcie uchwały odwołującej Skarbnika. Pan Wiesław Stelmach pracował już w Urzędzie, kiedy byłem zastępcą Prezydenta. Następnie współpracowaliśmy razem po tym jak zostałem Prezydentem Miasta – przypomniał Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Pan Stelmach to osoba, która zawsze z najmniejszą dbałością o szczegóły zajmowała się miejskim budżetem. To była współpraca idealna. Dziękuję za to – dodał Prezydent Suwałk.

Wiesław Stelmach jest absolwentem prawa administracyjnego na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, ekonomicznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W maju skończy 67 lat. Przepracował aż 45. Karierę zawodową zaczął w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach, potem pracował w Zarządzie Budynków Mieszkalnych, a wreszcie w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, w którym od maja 2001 r. jest Skarbnikiem Miasta Suwałk. Przez kilka miesięcy 2010 roku, po nagłej śmierci Józef Gajewskiego, pełnił funkcję Prezydenta Suwałk.

 Dziękuję za lata współpracy całej załodze Urzędu, a także wszystkim prezesom, dyrektorom i miejskim pracownikom. To była zawsze merytoryczna, dobra współpraca. Mam nadzieję, że Miasto będzie dalej rozwijało się tak dynamicznie – podsumował Wiesław Stelmach, Skarbnik Suwałk.

Nowym Skarbnikiem zostanie Anna Cyran dotychczas pracująca na stanowisku Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat. Pani Anna Cyran ukończyła wyższe studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz liczne kusy i szkolenia. Posiada 20-letni staż pracy w Urzędzie Miejskim w Suwałkach – od zatrudnienia na stanowisku: podinspektora, inspektora i głównego specjalisty w Wydziale Finansowym, a od 01 lipca 2015 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Jestem przekonana, że nasza współpraca będzie układała się pomyślnie. Moje drzwi są dla Państwa zawsze otwarte – powiedziała chwilę po głosowaniu Radnych Anna Cyran, nowy Skarbnik Miasta.

Top