Zmarła Weronika Merecka

Zmarła Weronika Merecka

26 sierpnia w wieku 92 lat zmarła Weronika Merecka, emerytowana suwalska nauczycielka i postać niezwykle zasłużona w walce o wolną Polskę, ciesząca się ogromnym autorytetem wśród suwalczan.

Weronika Merecka, ur. 16 II 1931 w Zaniewie k. Suwałk. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1965). 1948-1949 w ZMP. Od 1950 nauczycielka w Technikum Mechanicznym (od 1975 Zespół Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy) w Suwałkach; w 1952 na krótko usunięta ze szkoły. W l. 70. kolporterka prasy niezależnej. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZSZ CZSP, następnie KZ „S”; w XI 1980 współzałożycielka i członek Prezydium MKZ w Suwałkach, I-IV 1981 w składzie redakcji „Biuletynu Informacyjnego”; współpracowniczka niezależnego pisma młodzieżowego „Ława”.

13 XII 1981 z Jerzym Brocem i Aleksandrem Seredyńskim próbowała uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim i KW PZPR w Suwałkach informacje nt. internowanych, 15 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, następnie w Białymstoku i Gołdapi; 22 I 1982 zwolniona. 1982-1989 kolporterka wydawnictw podziemnych, zaangażowana w zbieranie składek związkowych i pomoc represjonowanym, współorganizatorka wczasów dla rodzin działaczy podziemia, uroczystych obchodów świąt narodowych przy tzw. Dąbku Wolności w Suwałkach: 11 XI, 3 V; rewizje w domu. Od 1986 na wcześniejszej emeryturze.

1989-1991 ponownie nauczycielka w ZSZ CZSP, członek KZ „S”. 1991-1996 nauczycielka w III LO w Suwałkach; przewodnicząca KZ „S”, od 2004 członek KZ. 1990-1999 przewodnicząca delegatury Amnesty International w woj. suwalskim; od 1990 członek Wspólnoty Polskiej, 1990-2006 skarbnik oddziału w Suwałkach. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

źródło: Encyklopedia Solidarności

Fot. archiwalne Dwutygodnika Suwalskiego

Top