W wieku 96 lat 26 lutego zmarł Fabian Daniłowicz, jeden z ostatnich żyjących żołnierzy podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie. Był żołnierzem AK i WiN.

Fabian Daniłowicz, syn Antoniego i Anny, ur. 23 czerwca 1927 r. w Kierzku w powiecie suwalskim, gmina Kuków. Jego ojciec był leśnikiem, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i brał udział w wojnie bolszewickiej 1920 roku; został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Swoje życie zawodowe pan Fabian również związał z lasem: całe życie pracował jako gajowy i leśniczy w suwalskich leśnictwach, m.in. Czerwony Borek, Krzywe, Zaboryszki i Lipniak.

F. Daniłowicz był żołnierzem AK-WiN. Został zaprzysiężony w 1943 r. Od początku okupacji pełnił funkcję łącznika i informatora organizacji podziemnej Wolność i Niezawisłość, którą pełnił do 5.09.1946 r., czyli do chwili zatrzymania go przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 16.11.1949 roku skazał Fabiana Daniłowicza na 10 lat więzienia oraz utratę praw obywatelskich i honorowych na 5 lat. W 1957 r. został „oczyszczony”, choć wyrok został unieważniony dopiero w 1989 r. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Inspektorat w Suwałkach. Był jednym z najaktywniejszych uczestników uroczystości patriotycznych w Suwałkach. Był jednym z pomysłodawców nadania imienia Zrzeszenia Wolność i Niepodległość rondu u zbiegu ulic. M. Reja i A. Wierusza-Kowalskiego. 28 lutego został pochowany na cmentarzu w Magdalenowie.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

źródło: Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach

Fabian Daniłowicz w zbiorach Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej suwalskiej Biblioteki Publicznej