Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w kolejnej, szóstej już, zbiorowej wystawie organizowanej pod nazwą Suwalski Salon Sztuki. Zamiarem organizatorów jest, aby na ekspozycji w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20, zostały zaprezentowane najnowsze dokonania  czynnych artystycznie malarzy, rzeźbiarzy, grafików, rysowników oraz fotografów z Suwałk i regionu. Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog, bogato ilustrujący to wyjątkowe wydarzenie. SOK liczy na aktywne uczestnictwo w wystawie czynnych artystycznie twórców, a także dotąd nieznanych w naszym środowisku młodych twórców – absolwentów uczelni artystycznych. Regulamin VI Suwalskiego Salonu Sztuki, wraz z załącznikami do pobrania, znajduje się na stronie www.soksuwalki.eu,. Osobą do kontaktu jest kurator wystawy – Patrycja Trzeciecka, tel. 87 5664211, 87 5638540), e-mail: patrycja.trzeciecka@soksuwalki.eu.