Suwalczanie zgłosili 33 projekty do budżetu obywatelskiego na 2016 rok na kwotę 7 mln zł, a do podziału będzie 2 mln zł. Wśród zgłoszonych projektów są remonty ulic, budowa parkingów, oświetlenia, ale również budowa placu zabaw dla psów i siłowni pod chmurką oraz urządzenie elektroniczne dla niewidomych, które zamontowane zostać ma w miejskiej bibliotece oraz zaadaptowanie kamienicy przy Ciesielskiej na potrzeby klubu seniora

Wśród zgłoszonych jest 13 tzw. dużych projektów ( o wartości 100- 700 tys. zł) oraz 20 tzw. małych projektów ( o wartości do 100 tys. zł).

Teraz wnioski będą analizowane m.in. pod kątem czy znajdują się na terenie miejskim i czy jest szansa na zrealizowanie ich w ciągu roku. Następnie na zakwalifikowane projekty mieszkańcy będą mogli głosować, a wybrane pomysły poznamy do połowy listopada.

W Suwałkach do tej pory odbyły się dwie edycje budżetu obywatelskiego. W 2014 roku do podziału był 1 mln zł, do głosowania zakwalifikowano 33 projekty, zrealizowano trzy, które uzyskały największą liczbę głosów. W tegorocznym budżecie do podziału były 2 mln zł. Mieszkańcy głosowali na duże i małe projekty, 13 projektów jest realizowanych.