Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” przypomniał się suwalczanom w czasie tegorocznego Jarmarku Folkloru i Smaku. Już od 72 lat członkowie tego zespołu śpiewają ludowe utwory i przyśpiewki oraz tańczą, m.in. kujawiaki, mazury i tańce suwalskie. O współczesnej „Suwalszczyźnie” „DwuTygodnik Suwalski” rozmawia z Robertem Śliżewskim, który od kilu lat kieruje ZPiT „Suwalszczyzna”.

– Czy repertuar „Suwalszczyzny” ulega zmianie?
– W stałym repertuarze ZPiT „Suwalszczyzny” są tańce suwalskie – które są chlubą naszego regionu. Prezentujemy również polskie tańce narodowe oraz ich stylizacje, których jestem autorem. Do repertuaru zespołu wprowadziłem: tańce rzeszowskie, lubelskie, huculskie oraz polkę mazurkę. Zespół to nie tylko taniec, ale również chór i kapela. Dzięki temu połączeniu na koncertach możemy posłuchać przyśpiewek ludowych oraz przepięknego instrumentarium muzyków kapeli.

– Czy młodzież garnie się do zespołu?
– Młodzi mieszkańcy Suwałk są zainteresowani udziałem w Zespole Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. Zarówno repertuar taneczny, wokalny i muzyczny oraz przepiękne widowiskowe stroje pozwalają uczestnikom zajęć być na scenie artystą. Wcielać się w różne role i prezentować je na koncertach i festiwalach. Zespół to też wzajemne relacje i atmosfera.

– Jak można dołączyć do „Suwalszczyzny”?
– Nabory do „Suwalszczyzny” są ogłaszane na początku września, ale zawsze można do nas dołączyć! Ogłoszenia umieszczamy na oficjalnej stronie SOK-u oraz na portalach społecznościowych. Reprezentacja zespołu w strojach regionalnych osobiście odwiedza suwalskie szkoły i zaprasza do rodziny ZPiT „Suwalszczyzna”.

– Jaka jest aktualnie „Suwalszczyzna”?
– Teraz zespół ma cztery składy: grupa dziecięca 8 -10 lat – 18 osób; grupa juniorska 11-13 lat – 18 osób; reprezentacja – 20 osób; grupa byłych tancerzy – 10 osób oraz ośmioosobowa kapela. Tancerze w grupie reprezentacyjnej to uczniowie szkół średnich i osoby pracujące. W skład tej grupy wchodzą: księgowe, nauczyciele, agenci ubezpieczeniowi, technicy komputerowi i osoby posiadające własną działalność gospodarczą. To również emeryci zakochani od lat w zespole. Obecnie rodzina Suwalszczyzny to 70 osób.
Teraz „Suwalszczyzna” przygotowuje się do koncertu z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada, a rok 2023 zakończy koncertem z okazji 10-lecia Suwalskiego Ośrodka Kultury zaplanowanym na 15 grudnia.

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” to jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce. Laureat prestiżowej Nagrody Podlaska Marka, nagrody Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia Jaćwingów oraz medalu Zasłużony dla Miasta. Z powodzeniem rekonstruuje suwalskie tradycje taneczne, animuje lokalną społeczność, koncertuje w kraju i za granicą, udanie promując lokalne dziedzictwo kulturowe, tradycje Suwałk i regionu. Zespół jest lokalnym symbolem tradycji – nie ma chyba w Suwałkach rodziny, która nie miałaby w swoim gronie byłego tancerza, śpiewaka czy muzyka z ZPiT „Suwalszczyzna”.