Suwałki Czesław Renkiewicz

W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury w Sejmie w Warszawie wraz z lokalnymi parlamentarzystami rozmawialiśmy o budowie drogi ekspresowej łączącej Suwałki z Białymstokiem. Od lat wraz z podlaskimi samorządami oraz przedsiębiorcami mówimy o tym, że budowa tej drogi jest niezwykle potrzebna dla naszego regionu.

Od urzędników Ministerstwa Infrastruktury usłyszeliśmy, że musi zostać opracowana strategiczna ocena oddziaływania tej drogi na środowisko oraz to, że powstaje analiza ekspercka związana z budową dróg w naszym regionie. Ta ostatnia ma być gotowa jeszcze w tym roku.

W grudniu 2022 roku rząd podjął uchwałę w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Białystok-Augustów-Suwałki. Z kolei we wrześniu 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która uwzględnia drogę ekspresową S8 Knyszyn (Białystok)-Raczki (Suwałki) wraz z gwarancjami finansowania tej inwestycji z Krajowego Funduszu Drogowego. Mimo to wciąż przed urzędnikami konieczne prace koncepcyjne i projektowe. Kiedy ruszy budowa? Widać, że sprawa ponownie jest odwlekana w czasie.

Wyszliśmy z tego spotkania z przeświadczeniem, że musimy ponownie „zaostrzyć” nasze działania w tej sprawie. Bez tego, ta droga nigdy nie powstanie.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Poprzednie