Zdaniem prezydenta

Suwałki Czesław Renkiewicz

W tym tygodniu rok szkolny w Suwałkach kończy 11 704 uczniów. Przed najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta zasłużone wakacje. To również chwila wolnego dla ponad 1 200 nauczycieli.
Chciałbym wszystkim życzyć udanego wypoczynku oraz nabrania sił do powrotu do nauki po wakacjach.
Oświata to gałąź w działalności naszego samorządu, której poświęcamy bardzo dużo uwagi. Zarówno z racji środków, które każdego roku przeznaczamy na edukację, ale również dbałości o obiekty szkolne.
W czterech suwalskich Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 7 i 10 rozpoczęły się już potężne prace budowlane związane z modernizacją bądź odbudową od podstaw sportowych obiektów. Podpisane kontrakty na te inwestycje opiewają na łączną kwotę prawie 40 mln zł. Również i w innych placówkach prowadzone są mniejsze bądź większe prace remontowe.
Przygotowujemy się również do kolejnego etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4. Oprócz kolejnego bloku dydaktycznego powstanie tam nowa sala sportowa. Inwestycję rozpoczniemy jeszcze tym roku.
Mam nadzieję, że w czasie wakacji nasi najmłodsi mieszkańcy chętnie skorzystają z oferty, którą przygotowało na ten czas Miasto Suwałki. Jest dużo wydarzeń kulturalno-sportowych, ale także oferta półkolonii w naszych jednostkach: Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Suwalskim Ośrodku Kultury.
Życzę byście ten czas spędzili bezpiecznie, a po wakacjach wrócili cali i zdrowi do swoich szkół.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Poprzednie

7.06.2022 r.

W ubiegłym tygodniu wziąłem udział w posiedzeniu „Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych” przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Tematem spotkania gremium była analiza przebiegu drogi łączącej Via Baltica z Via Carpatią.Zajmowaliśmy się rozpatrzeniem analizy wielokryterialnej różnych wariantów połączenia tych szlaków poprzez obecne drogi krajowe nr 8 lub 16.Analiza opracowana pod kątem środowiskowym, społecznym, […]

Czytaj dalej →

Z dnia 10 maja

Początek maja to okres, w którym rozpoczynamy sezon wydarzeń plenerowych w naszym mieście. Po dwóch latach pandemii, dziś przygotowujemy się do powrotu do dobrze znanych nam formuł wydarzeń bez obostrzeń. W bieżącym roku Suwałki będą gospodarzem wielu fantastycznych wydarzeń i zawodów. Zaczynamy już od najbliższego weekendu, w trakcie którego zapraszamy wszystkich do udziału w Nocy […]

Czytaj dalej →

26 kwietnia 2022 r.

Wkraczamy w decydującą fazę związaną z rozpoczęciem realizacji miejskich inwestycji, na które udało nam się pozyskać wysokie dofinansowanie (prawie 30 mln zł) z funduszu „Polski Ład”. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy oferty w przetargu na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10. Propozycje to ponad 16,5 mln zł oraz blisko 17,2. Teraz oferty są analizowane pod […]

Czytaj dalej →

22 marca 2022 r.

Już prawie miesiąc trwa brutalna napaść Rosji na Ukrainę. Wojna zbiera coraz większe żniwo wśród niewinnej ludności cywilnej. Z przerażeniem codziennie patrzymy na obrazy, które docierają do nas z Ukrainy. To ogromna katastrofa humanitarna dla tego kraju, a dla nas Polski, sojuszu NATO i Unii Europejskiej olbrzymie wyzwanie – przede wszystkim związane z kryzysem uchodźczym. […]

Czytaj dalej →

8 marca 2022 r.

Od blisko dwóch tygodni nasz sąsiad Ukraina zmaga się z rosyjską militarną agresją. Codziennie z zapartym tchem śledzimy coraz to nowe doniesienia na temat działań wojennych oraz katastrofy humanitarnej z jaką zmaga się ukraińska ludność. Sytuacja na Ukrainie to również duże wyzwanie dla Miasta Suwałki. Praktycznie każdego dnia poświęcamy ogrom czasu i zaangażowania w prace […]

Czytaj dalej →

22 luty 2022 r.

Miasto Suwałki ogłosiło właśnie przetarg na największe zaplanowane w tym roku inwestycje związane z kompleksową poprawą infrastruktury sportowej w czterech suwalskich szkołach podstawowych nr 2, 5, 7 i 10. W ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, Miasto Suwałki otrzymało kwotę 29 898 000 zł. Dzięki tym środkom poprawimy obiekty sportowe w tych szkołach. […]

Czytaj dalej →

21 stycznia 2022 r.

W poniedziałek rozpoczęły się ferie zimowe w województwie podlaskim, a tym samym w Suwałkach. Uczniowie do szkół wrócą 6 lutego. W naszym mieście jest 6 126 uczniów w szkołach podstawowych i 3 984 uczniów w szkłach ponadpodstawowych. Mamy też, oczywiście przedszkola, do których uczęszcza 1 900 dzieci, jednak przedszkola w ferie pracują normalnie. Miejskie jednostki […]

Czytaj dalej →

11 stycznia 2022 r.

Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach powstanie warta blisko 30 mln zł instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych. Blisko 15,5 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Inwestycja jest powiązana z tym, że musimy osiągnąć narzucone Polsce przez Komisję Europejską poziomy segregacji dla naszego kraju. Bez nowoczesnej linii sortowniczej nie […]

Czytaj dalej →

7 grudnia 2021 r.

Do 9 grudnia potrwają konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Oświaty w mieście Suwałki do 2030 roku. To bardzo ważny dokument, bo to on w dużej mierze przesądzi o przyszłości i potencjale Suwałk. Inwestycja w wiedzę i naukę najmłodszych, to najlepsza inwestycja. Ten dokument ma spowodować, że wykorzystamy te działania bardzo dobrze. Nad tym dokumentem pracował kilkudziesięcioosobowy […]

Czytaj dalej →

23 listopad 2021 r.

Już w grudniu wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej zajmiemy się procedowaniem projektu budżetu naszego miasta na 2022 rok. Przygotowanie budżetu na przyszły rok było procesem długotrwałym, transparentnym i szeroko omawianym. Włączyłem w opracowanie tego projektu wszystkich Radnych Rady Miejskiej. Już w czerwcu wystąpiłem do kół i ugrupowań zasiadających w Radzie z pisemną prośbą o przygotowanie […]

Czytaj dalej →

Top