Już od 15 października startuje II edycja „Suwalskiego Programu Bezpłatnych Badań Termowizyjnych Budynków”. Program, który powstał z inicjatywy Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk w ubiegłym roku ma na celu zwrócenie uwagi właścicielom domów jednorodzinnych na powstawanie strat ciepła w budynkach, które niepotrzebnie obciążają budżety gospodarstw domowych.
Przyjmowanie wniosków od mieszkańców Suwałk o objecie programem rozpocznie się 15 października i potrwa do 30 października. W tym celu sporządzono stosowny regulamin oraz przyjęty został specjalny program.
– Badania termowizyjne będą prowadzone bezpłatnie przez pracownika Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent SuwałkSuwalczanie, którzy zechcą wziąć udział w programie otrzymają zdjęcia termowizyjne ułatwiające podjęcie decyzji czy wydawać pieniądze na ogrzewanie powietrza wokół budynku czy wydać je na działania termo modernizacyjne – dodaje Prezydent Suwałk.
Formularz o objecie programem będzie dostępny na:
stronie internetowej Urzędu Miejskiego:
– portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach
stronie internetowej PEC w Suwałkach Sp. z o.o.: www.pec.suwalki.pl.
W związku z ograniczoną liczbą badań (do 160 budynków) o udziale decyduje kolejność złożenia wniosku. Odrzucone zostaną wnioski nie dotyczące nieruchomości położonych w Suwałkach oraz innych niż domy jednorodzinne. Wszyscy wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani, otrzymają pisemne potwierdzenie ujęcia w Programie.
Badania prowadzone będą w okresie grudzień 2014 r.-marzec 2015 r. z uwagi na to, że muszą zostać przeprowadzone przy znacznej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku i powietrzem na zewnątrz budynku.
– Pracownik PEC w Suwałkach skontaktuje się telefonicznie z właścicielem budynku z kilkudniowym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia terminu badania – informuje Czesław RenkiewiczPo maksymalnie 2 tygodniach od badania każdy otrzyma zdjęcia wraz z krótkim komentarzem. Plik, o ile to możliwe, może być również przesłany na podany przez Wnioskodawcę adres e-mail.