Już od 15 października startuje II edycja „Suwalskiego Programu Bezpłatnych Badań Termowizyjnych Budynków”. Program ma na celu zwrócenie uwagi właścicielom domów jednorodzinnych na powstawanie strat ciepła w budynkach, które niepotrzebnie obciążają budżety gospodarstw domowych. Przyjmowanie wniosków od mieszkańców Suwałk o objęcie programem rozpocznie się 15 października i potrwa do 30 października. – Badania termowizyjne będą prowadzone bezpłatnie przez pracownika Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Formularz o objecie programem będzie dostępny na:
– stronie internetowej Urzędu Miejskiego, portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
– stronie internetowej PEC w Suwałkach Sp. z o.o.: www.pec.suwalki.pl.
W związku z ograniczoną liczbą badań (do 160 budynków) o udziale decyduje kolejność złożenia wniosku. Wszyscy wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani, otrzymają pisemne potwierdzenie ujęcia w Programie. Badania prowadzone będą w okresie grudzień 2014 r. – marzec 2015 r.