ZBADAJ SWÓJ DOM

ZBADAJ SWÓJ DOM

Już od 15 października startuje II edycja „Suwalskiego Programu Bezpłatnych Badań Termowizyjnych Budynków”. Program ma na celu zwrócenie uwagi właścicielom domów jednorodzinnych na powstawanie strat ciepła w budynkach, które niepotrzebnie obciążają budżety gospodarstw domowych. Przyjmowanie wniosków od mieszkańców Suwałk o objęcie programem rozpocznie się 15 października i potrwa do 30 października. – Badania termowizyjne będą prowadzone bezpłatnie przez pracownika Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Formularz o objecie programem będzie dostępny na:
– stronie internetowej Urzędu Miejskiego, portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
– stronie internetowej PEC w Suwałkach Sp. z o.o.: www.pec.suwalki.pl.
W związku z ograniczoną liczbą badań (do 160 budynków) o udziale decyduje kolejność złożenia wniosku. Wszyscy wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani, otrzymają pisemne potwierdzenie ujęcia w Programie. Badania prowadzone będą w okresie grudzień 2014 r. – marzec 2015 r.

Top