Zasady konsultacji społecznych

Zasady konsultacji społecznych

Radni ustalili nowe zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Suwałk. Teraz konsultacje społeczne mogą być uruchamiane z inicjatywy: 70 mieszkańców Suwałk (dotąd było 510 mieszkańców), pięciu organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Suwałk i społecznych rad działających przy PMS oraz Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, Rady Seniorów i Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zwiększyła się też liczba form prowadzenia konsultacji (katalog otwarty). Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących. Ich wynik nie jest wiążący dla organu Miasta Suwałki podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami. W przypadku odrzucenia uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych niezbędne jest uzasadnienie.

Top