Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezbudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych na plac składowy
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki: działka oznaczona numerem geodezyjnym 24833/4 o powierzchni 5 026,00 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00018089/9, niezabudowana i działka oznaczona numerem geodezyjnym 24834 o powierzchni 2 584,00 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00054144/7, niezabudowana, położone w Suwałkach przy ul. Dąbrówka. Termin dzierżawy do 31 grudnia 2024 r. Na nieruchomościach będących przedmiotem dzierżawy zakazuje się wznoszenia trwałej zabudowy. Po zakończeniu umowy dzierżawy należy nieruchomość przywrócić do stanu pierwotnego. Nieruchomości gruntowe objęte są pracami projektowymi modernizowanej linii kolejowej Rail Baltica.
Przedmiotem przetargu będzie miesięczna wysokości czynszu netto.
Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 4 566,00 zł netto, minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 6 740,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2023 r. (wtorek) o godz. 11 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. – ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1).
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Dział Eksploatacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Wigierskiej 32; telefon: 87 563 50 51 lub 52.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz „DwuTygodniku Suwalskim” i na stronie internetowej „DwuTygodnika Suwalskiego”. 302/2023