Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza

Ogłoszenie
o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza
publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach na parterze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 78 o powierzchni użytkowej 81,52 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 30,00 zł/m2 netto, wadium 3 610,00 zł.
Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, gastronomiczne, usługowe i biurowe wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
Lokal jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1,00 zł/m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2023 r. (wtorek) o godz. 10 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1).
Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 i 52. 303/2023

Top