Wigierski Park Narodowy zaprasza wszystkich przewodników turystycznych obecnych i przyszłych, nauczycieli, pracowników informacji turystycznej, branżę turystyczną i wszystkich innych zainteresowanych oprowadzaniem osób niewidomych i niedowidzących oraz nową infrastrukturą turystyczną Wigierskiego Parku Narodowego na warsztaty.

Informacje organizacyjne:

Termin: 26 września 2015 r. (sobota), w godzinach 9.30-16.30

Miejsce: Wigierski Park Narodowy Krzywe 82,

Warsztaty są nieodpłatne. WPN prosi o zabranie odpowiedniego obuwia terenowego. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (35) WPN prosi o wcześniejsze zgłoszenia:

– telefoniczne pod numerem telefonu 87 5632 562 lub 510992672

– lub pocztą e-mail na adres: turystyka@wigry.org.pl

WPN prosi o podanie danych: imię, nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy, do dnia 24.09.2015 r. do godziny 15.00. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie warsztatów przewidziano prezentację i sesje terenowe:

 • 30 – 10.30 – prezentacja „Atlasu Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzących”  – Anna Chojecka – nauczycielka przyrody w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach
  10.30 – 11.20 – podział na 2 grupy : I grupa – warsztaty – praktyczne aspekty pracy przewodnika turystycznego i edukatora  z osobami niewidomymi i słabowidzącymi
  II grupa – prezentacja nowej infrastruktury turystycznej przy siedzibie parku (zmodernizowana wystawa przyrodnicza, wypożyczalnia rowerów, infrastruktura na parkingu, pomost widokowy przy Sucharze I)
  11.20 – 11.30 – przerwa kawowa
  11.30 – 12.20 – zamiana grup i analogiczny program
  12.30 – 15.30 sesja terenowa (przejazd busami): prezentacja infrastruktury turystycznej ograniczającej presję turystyczną na obszarach Natura 2000 (pomost Łysocha na Słupiu, zmodernizowany Ośrodek Edukacji Środowiskowej, platforma widokowa na Powałach i Bartym Dole)

15.30 obiad i podsumowanie warsztatów

Warsztaty będą kolejnym spotkaniem organizowanym w ramach projektu: „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska LIFE11 NAT/PL/000431”.

źródło: www.wigry.org.pl