Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Urząd Miejski informuje o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które zostanie przeprowadzone w związku z prowadzonymi pracami dot. dokumentacji projektowej projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Ełk – Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”

Powyższe spotkanie zostanie przeprowadzone w celu przedstawienia Mieszkańcom Miasta Suwałki rozwiązań projektowych przyjętych w Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla przedmiotowej inwestycji.

Spotkanie odbędzie się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach (ul. Innowacyjna 1) w dniu 6.12.2022 r. (wtorek) o godzinie 15:00.

Poniżej mapa z rozwiązaniami projektowymi.

Top