Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Porządek obrad LX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 6 września 2023 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr LIX/2023 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2023 r.

4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 lipca 2023 roku.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 20232041.

7. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Top