Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach zapraszają na spotkanie z Pawłem Wąsem z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2023 r. w Muzeum Okręgowym, ul. T. Kościuszki 81, o godz. 10.

Paweł Wąs wygłosi prelekcję na temat działalności sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białostockiem (II – VI 1946) w ramach spotkania „Przystanku Historia” .

Liczba miejsc ograniczona, chętni proszeni są o potwierdzeniem przybycia u koordynatorki Magdaleny Todorczuk – tel. 85 664 57 13 lub e-mailem magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku