Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
i
Marta Pszonak
rzeźbiarka

zapraszają
na odsłonięcie rzeźby
SAMOLOT
Bulwary nad Czarną Hańczą

(na tyłach ogrodów Muzeum im. Marii Konopnickiej)

24.11.2022, godz. 13.00