Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na XXIV Kaziuka Suwalskiego już 3 marca 2024! Impreza plenerowa odbędzie się jak co roku na ul. A. Patli i W. Witosa nieopodal kościoła pw. Kazimierza Królewicza.

3 marca 2024
ul. A. Patli i ul. W. Witosa
wstęp wolny
organizator: Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza, Suwalski Ośrodek Kultury

Godz. 10.00 -15.00 – Kaziukowy kiermasz – sztuka ludowa, rękodzieło, jadło tradycyjne i inne produkty

Kościół p.w. św. Kazimierza Królewicza:

Godz. 9.00-10.00 – Msza Św. inaugurująca XXIV Kaziuk Suwalski z oprawą muzyczną Chóru PRIMO

Godz. 11.00 – Msza św. z oprawą muzyczną Zespołu Ludowego „Pogranicze” z Szypliszk

Scena plenerowa ul. Patli:

Godz. 10.15 – uroczyste otwarcie XXIV Kaziuka Suwalskiego

Godz. 10.30-14.30 – występy zespołów ludowych i tradycyjnych Suwalszczyzny:

 • solistka Ewa Kuprewicz z Żywej Wody
 • solistka Janina Chmielewska z Przerośli
 • „Sūduva” z Suwałk
 • „Ancyjas” z Suwałk
 • „Nachodne” z Sejn
 • „Wigranie” ze Starego Folwarku
 • „Uwrocie” z Suwałk
 • „Modry Len” z Nowinki
 • „Przeroślaki” z Przerośli
 • „Znaroku” z Przerośli
 • „Jezioranki” z Wiżajn
 • „Szuwarki” z Wiżajn
 • „Rospuda” z Filipowa
 • „Onegdaj” z Filipowa
 • „Pogranicze” z Szypliszk
 • „Szeszupa” z Rutki Tartak
 • „Szeszupiaki” z Rutki Tartak

Kaziuk Suwalski, czyli „jarmark odpustowy w nowomiejskich realiach” wywodzi się ze wspólnej dla Polski i Litwy tradycji uczczenia Świętego Kazimierza – patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, której Suwalszczyzna była częścią do 1795 r. Choć współczesny kiermasz ma charakter bardziej wielkomiejski, to mimo upływu czasu nie zatracił swego kolorytu. Podobnie jak w Wilnie, gdzie główny historyczny jarmark od ponad 400 lat funkcjonuje obok kościoła św. Kazimierza, również w Suwałkach organizowany jest przy parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza.

Dzięki staraniom organizatorów – Suwalskiego Ośrodka Kultury działającego wspólnie z parafią pw. św. Kazimierza – udaje się zachować historyczną ciągłość kulturową Kaziuka Suwalskiego, który podobnie jak jego pierwowzór, Kaziuk Wileński, zmienia charakter w zależności od terminu, w jakim się odbywa. Gdy odpust kazimierski przypada w karnawale – impreza ma charakter ludyczny, jeśli w Wielkim Poście – refleksyjny.

Patronat honorowy nad XXIII Suwalski Kaziukiem objął Prezydent Miasta Suwałk