Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza na jednodniowy rajd rowerowy, którego celem jest popularyzacja aktywnego wypoczynku letniego.

Termin rajdu: 3 lipca 2022 roku (niedziela)

Trasa: „Wzdłuż jeziora Wigry”

Suwałki – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie – J. Muliczne – kładka w dolinie rzeki Czarnej Hańczy – Cimochowizna – Stary Folwark – Tartak – Magdalenowo – Wigry – Magdalenowo – Tartak – Leszczewo – Mała Huta – Huta – Suwałki (ok. 50 km)

Zbiórka: godz. 9.00 przed siedzibą suwalskiego Oddziału PTTK, ul. T. Kościuszki 37.

Przewodnik: Adam Januszewicz

UWAGA: KOSZT BILETU WSTĘPU NA TEREN POKAMEDULSKIEGO KLASZTORU UCZESTNICY POKRYWAJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE (5 ZŁOTYCH/OS LUB 12 ZŁOTYCH/OS. W PRZYPADKU ZWIEDZANIA KRYPT W KOŚCIELE, APARTAMENTÓW PAPIESKICH, WIEŻY ZEGAROWEJ, WYSTAW W EREMACH)

Wymagania: udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny, trasa wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej i przygotowania, posiadanie sprawnego roweru, w przypadku osób niepełnoletnich – pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd.

Zapisy: pocztą e-mailową:  ania.rom@gmail.com, telefonicznie: 509524855, liczba miejsc ograniczona.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.