Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza na jednodniowy rajd rowerowy, którego celem jest popularyzacja aktywnego wypoczynku letniego.

Termin rajdu: 28 sierpnia 2022 roku (niedziela)

Trasa: „Dookoła Suwałk…”

Suwałki – Zielone Kamedulskie – Wychodne – Poddubówek – Suwalski Las – Płociczno Osiedle – Gawrych Ruda – kładki na rzece Czarnej Hańczy – Leszczewo – Okuniowiec – Osinki – Węgielnia – Cmentarzysko Jaćwingów – Prudziszki – Góra Krzemieniucha – Żywa Woda – Suwałki (ok. 60 km)

Zbiórka: godz. 9.00 przed siedzibą suwalskiego Oddziału PTTK, ul. T. Kościuszki 37.

Przewodnik: Józef Koncewicz

Wymagania: udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny, trasa wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej i przygotowania, posiadanie sprawnego roweru, w przypadku osób niepełnoletnich – pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd.

Zapisy: pocztą e-mailową:  ania.rom@gmail.com, telefonicznie: 509524855, liczba miejsc ograniczona.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.