XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2015
22-25 czerwca 2015 roku
Duża Scena SOK, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5

„Wigraszek” od ponad dziesięciu lat współtworzy kulturalny wizerunek naszego miasta. Jest imprezą cykliczną, popularyzującą dziecięcy i młodzieżowy ruch teatralny. Stwarza licznej grupie odbiorców możliwość skonfrontowania ich dotychczasowych działań artystycznych, wymiany doświadczeń warsztatowych, sprzyja integracji młodego środowiska artystycznego, a jednocześnie przybliża mieszkańcom naszego miasta, oddalonego od znaczących centrów kulturalnych, szanse ujrzenia wartościowych, ciekawych dokonań teatralnych młodych uczestników.

Tradycją festiwalu, prócz prezentacji spektakli, są spotkania kulturalno-edukacyjne związane z historią i legendami regionu, organizowane w plenerach urokliwej Suwalszczyzny. Uczestnicy za każdym razem są przygotowani do odbioru i samodzielnego uczestnictwa w zaaranżowanej historii dotyczącej miejsc szczególnych na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Spotkania te stanowią doskonałe tło do zawiązywania przyjaźni i współpracy, a jednocześnie okazję do otwarcia „pudełka zwanego wyobraźnią” i ożywienia historii, której jesteśmy częścią.

W 2015 roku festiwal odbędzie się w dniach 22-25 czerwca. Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży. Oprócz możliwości prezentacji, a tym samym konfrontacji z najlepszymi zespołami teatralnymi w Polsce i za granicą, proponujemy spotkania warsztatowe i metodyczne oraz imprezy integracyjne, animujące wszystkich uczestników festiwalu, pozwalające na przeżycie niezapomnianych wrażeń w pięknych plenerach Suwalszczyzny. Festiwalowi towarzyszą również spektakle teatrów zawodowych.

Zapraszamy Państwa do udziału w festiwalu. Liczymy, że nadchodząca edycja „WIGRASZKA” stanie się wspólnym, radosnym świętem teatru w Suwałkach, które na długo pozostanie w pamięci miłośników Melpomeny.

Informacji dotyczących festiwalu udzielają:
Grażyna Filipowicz-Karp pod nr tel. 513 625 229, e-mail: grazyna.filipowicz_karp@soksuwalki.eu
Joanna Łupinowicz pod nr tel.: 508 32 7613, e-mail: joannalupinowicz@wp.pl