XIII Konfrontacje Talentów Wokalnych ŚWIETLIK

Sala Kameralna SOK