Polska Federacja Ornitologiczna

Oddział w Suwakach

zaprasza na wystawę

kanarków i ptaków egzotycznych

w dniach 14 – 15.11.2015 r. w godz. 9.00 – 18.00

w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach, ul. Kościuszki 126