DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH

Jerzy Brzozowski
zaprasza
na otwarcie wystawy
JULIUSZ SZCZĘSNY BATURA
ilustracje | ekslibrisy

MUZEUM im. MARII KONOPNICKIEJ
Oddział Muzeum Okregowego w Suwałkach

ul. Tadeusza Kościuszki 31
17 lipca 2015 roku
godz. 18.00