Jerzy Brzozowski
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
Prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club
Dyrektor Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego

mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy

Beyond the Visible
(Poza tym co widzialne)

polsko-włosko-peruwiańskie badania w Machu Picchu

3 września 2022 roku, godzina 16.00
Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 81