Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
zaprasza na spotkane z cyklu
„Znam Konopnicką”
i wykład
prof. dr hab. Tadeusza Budrewicza
„Kontrowersje wokół pierwszej serii „Poezji” Marii Konopnickiej”

Muzeum im. Marii Konopnickiej
ul. T. Kościuszki 31
4.08.2022 r. godz. 17.00