W O K Ó Ł  W I E R U S Z A

21 czerwca (niedziela) 2015 r., godz. 11.00
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81

zabawy kreatywne dla dzieci i rodziców
ws tę p wo l n y