Wokół Wierusza. Od A do Z, czyli R jak równi, różni, religijni – zabawy przyjemne i pożyteczne dla starszych i młodszych (w ramach Roku A. Wierusza-Kowalskiego)