Wielobarwne Suwałki – ekumeniczne konfrontacje muzyczne, edycja  III: koncerty muzyki sakralnej i świeckiej w wykonaniu zespołów wokalnych tradycji katolickiej, prawosławnej i ewangelickiej

Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójc w Suwałkach