Wielobarwne Suwałki – ekumeniczne konfrontacje muzyczne,edycja III: koncerty muzyki sakralnej świeckiej w wykonaniu zespołów wokalnych tradycji katolickiej, prawosławnej i ewangelickiej

kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy w Suwałkach

Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Suwałkach