Kabaret Pod Wyrwigroszem. Wieczór kabaretowy z okazji Jarmarku Kamedulskiego