Andrzej Zujewicz NATURALNIE
Piątek, 28.04.2017, godz. 18.00, GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71
wstęp wolny | wystawa czynna do 25.06.2017


„Zupełnie naturalnie zrodził się pomysł wystawy prezentującej mój dwudziestoletni dorobek malarstwa plenerowo-pejzażowego. Naturalnie, czyli bez
specjalnego wymyślania, kombinowania, wydumanych idei, niezrozumiałych przesłań, filozoficznych wywodów. Naturalnie, bo w zgodzie z naturą, w pokorze wobec niej, bez sztuczności. Naturalnie, bo realistycznie, normalnie, tak jak widzimy – tak jak ja widzę. Mamy oto obrazy z różnych lat, malowane na plenerach malarskich i inspirowane różnego rodzaju większymi i mniejszymi wyprawami samochodowo-rowerowo-pieszymi
po Suwalszczyźnie, województwie i okolicy w moim miejscu zamieszkania, czyli Żubrówce Starej. Naturalna jest też chęć pokazania kolekcji, w której znalazła się zdecydowana większość obrazów prezentowanych na wystawie – kolekcji, której właścicielami są Pani Ewa Czauderna i Pan Andrzej Stępkowski z Cieszyna. Im też należą się szczególne podziękowania za możliwość użyczenia prac do niniejszej wystawy oraz przychylność i pomoc w jej organizacji. Naturalnie, że wystawa pokazana będzie w Suwałkach, bo to jest miejsce bardzo bliskie artyście z racji aktualnego miejsca zamieszkania i naturalnie, że mieszkańcy południa Polski będą mogli ją zobaczyć – z racji miejsca urodzenia artysty. W ferworze zwariowanego, chaotycznego świata naturalnie, że pragniemy odrobiny oddechu, zapomnienia, normalności i naturalności. Temu ma służyć obecna wystawa. Naturalności zatem życzę wszystkim oglądającym.” 


Andrzej Zujewicz


http://soksuwalki.eu/naturalnie-andrzej-zujewicz-20-lat-po-dyplomie/