Jerzy Brzozowski Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach zaprasza na wernisaż wystawy

„Nigdzie od swojego miasta”

W kręgu artystów Suwalszczyzny w środowisku wileńskim (do 1939 roku).

12 grudnia 2023 r., godz. 18.00
Muzeum Okręgowe, ul. T. Kościuszki 81