Juliusz Szczęsny Batura do dziś wykonał blisko 1600 ekslibrisów. “Ekslibrysy i ilustracje drobne” to wystawa małych grafik będących sporem, porozumieniem lub kompromisem między egocentryczną naturą twórcy a odbiorcą.

wernisaż wystawy 30.09.2022, godzina 17.00
Kawiarnia Artystyczna, ul T. Noniewicza 71

Wstęp wolny

zamów transport door-to-door>>

Juliusz Szczęsny Batura urodził się w 1953 roku w Augustowie. W 1986 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało mu bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu artysty grafika. Ilustrował książki, pracował jako bibliotekarz, nauczyciel plastyki w szkole i instruktor plastyki w młodzieżowych domach kultury w Augustowie i Suwałkach. Brał udział w przeszło stu sześćdziesięciu wystawach zbiorowych. Miał ponad pięćdziesiąt indywidualnych wystaw ilustracji, głównie ekslibrisów, w Polsce, Ukrainie, Kazachstanie, Czechach i na Litwie.

Do dzisiaj zrobiłem ponad 1600 ekslibrisów. Ekslibris jest spotkaniem egocentrycznej natury twórcy z gustem odbiorcy. Jest spotkaniem, sporem, porozumieniem lub kompromisem. W ślad za swoimi małymi grafikami odbyłem kilka wypraw na wschód. Przywoziłem ze sobą pamięć o poznawanych ludziach, wspomnienia, emocje i świadomość tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Jedwabnego Szlaku. Pięknie się to nakładało na moje zainteresowanie baśniami, legendami, kulturami, mitami i wierzeniami różnych plemion i narodów. Na przestrzeni 25 lat widziałem dziesiątki tysięcy ekslibrisów. Ich rozmaitość i maestria nauczyły mnie pokory. Trwam w nadziei, że w powszechnej świadomości w Polsce ekslibris odzyska swoje miejsce godne kilkusetletniej tradycji.Juliusz Szczęsny Batura

Wystawa czynna od 30.09.2022 r.  do 25.11.2022 r.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury