Jerzy Brzozowski Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
oraz
Elżbieta Murawska i Larysa Jaromska-Murawska
zapraszają na wernisaż wystawy

Marian Murawski (1932-2022)
ilustracje

19 kwietnia 2024 r., godz. 18.00

Muzeum Okręgowe (Resursa), ul. T. Kościuszki 81