20:00 – „Wyprawa zimowa do stacji polarnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Spitsbergenie 2015 r. – spotkanie z fotografikiem Piotrem Malczewskim (Sala im. Jadwigi Towarnickiej)